Regulamin


XXV BIEG GÓRSKI NA ŚLĘŻĘ

MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW

W BIEGU GÓRSKIM NA KRÓTKIM DYSTANSIE

MISTRZOSTWA GMINY SOBÓTKA W BIEGU GÓRSKIM

www.biegnasleze.pl

CEL:

Popularyzacja i upowszechnianie biegania w bliskości z przyrodą, jako najprostszej formy aktywności ruchowej.

ORGANIZATOR:

Ślężański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce,

ul. Fryderyka Chopina 25, 55-050 Sobótka
tel. 71 3162 355, e-mail: stadion@soksir.sobotka.pl

BIURO ZAWODÓW:

Biuro organizacyjne zawodów będzie się znajdować na stadionie w Sobótce, tel. 71 3162 355, stadion@soksir.sobotka.pl, biuro@soksir.sobotka.pl

TERMIN I MIEJSCE:

Bieg odbędzie się 26 maja 2018 roku na stokach Masywu Ślęży. Start w pobliżu Stadionu w Sobótce, Aleja Św. Anny 12, o godz. 11:00. Trasa długości 5,0 km, przewyższenie + 530 m – 35 m prowadzi drogą polną w pobliże Przełęczy pod Wieżycą i dalej żółtym szlakiem przez szczyt Wieżycy. Meta znajduje się na Ślęży, obok schroniska.

LIMIT CZASU:

Obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy – 90 minut.

UCZESTNICTWO I OPŁATA STARTOWA:

Uczestnikiem zawodów może być każdy miłośnik biegania, który ukończy 14 lat do 31 grudnia 2018 roku.

Opłata startowa wynosi:

40 zł do 30 kwietnia 2018 roku.

50 zł od 1 do 20 maja 2018 roku.

Należność płatna na konto Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Fryderyka Chopina 25, 55-050 Sobótka; Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie O/Sobótka, nr konta:

60 9574 1015 2003 0200 0217 0102

Po 20 maja opłata wynosi 60 zł i można jej dokonać WYŁĄCZNIE w dniu zawodów gotówką w biurze organizacyjnym.

Z opłaty startowej zwolnione są kategorie: K-60 i M-70.

Koszulka z materiału technicznego jest dodatkowo płatna w wysokości 30 zł. Trzeba zaznaczyć to w formularzu zgłoszeniowym. Zadeklarowanie koszulki jest możliwe do 30.04.2018.

Wymagane są badania lekarskie potwierdzające zdolność do udziału w biegu, a w przypadku ich braku uczestnik zobowiązany jest do złożenia podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w zawodach na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu pod warunkiem złożenia podpisu na karcie zgłoszenia przez ich ustawowego opiekuna (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101, poz.1095).

Wszyscy zawodnicy otrzymają numery startowe, które mają obowiązek umieścić z przodu tak, aby były widoczne podczas całego biegu. Zawodnicy bez numerów startowych lub z numerami umieszczonymi niezgodnie z regulaminem nie zostaną sklasyfikowani.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia przyjmowane będą przez internet na stronie www.maratonypolskie.pl do 20 maja 2018 r. lub w dniu zawodów w Biurze Zawodów w godz.8:00-10:30.

KLASYFIKACJE:

W Mistrzostwach Polski klasyfikowany jest każdy obywatel Polski bez względu na wiek.

W Mistrzostwach Polski przeprowadzona zostanie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.

W Biegu Górskim na Ślężę przeprowadzona zostanie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn oraz klasyfikacja w następujących kategoriach wiekowych:

K14 – roczniki 2004-2002

K17 – roczniki 2001-1999

K20 – roczniki 1998-1989

K30 – roczniki 1988-1979

K40 – roczniki 1978-1969

K50 – roczniki 1968-1959

K60 – roczniki 1958 i starsze

M14 – roczniki 2004-2002

M17 – roczniki 2001-1999

M20 – roczniki 1998-1989

M30 – roczniki 1988-1979

M40 – roczniki 1978-1969

M50 – roczniki 1968-1959

M60 – roczniki 1958-1949

M70 – roczniki 1948 i starsi

W mistrzostwach Gminy Sobótka przeprowadzona zostanie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.

NAGRODY:

W mistrzostwach Polski – medale dla 3 pierwszych kobiet i mężczyzn.

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w Biegu Górskim na Ślężę – nagrody finansowe za miejsca 1-6.

Kategorie wiekowe – puchary dla trzech pierwszych osób oraz nagrody rzeczowe dla zwycięzców.

Mieszkańcy Gminy – nagrody finansowe dla trzech pierwszych osób.

Dekoracja zwycięzców odbędzie się o godz.14:00 przy Biurze Zawodów.

Po dekoracji wśród obecnych uczestników Biegu zostanie wylosowana nagroda.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Organizator zapewnia pierwszą pomoc medyczną.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób trenujących na trasie przed i po imprezie. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. Ewentualne protesty należy zgłaszać do 15 minut po wywieszeniu pierwszych nieoficjalnych wyników. Protesty będą rozpatrywane na miejscu.

Organizator zapewnia transport wierzchniej odzieży na szczyt Ślęży. Worki z odzieżą należy oddać do samochodu podstawionego przez Organizatora nie później niż 30 minut przed startem.

Trasa nie jest zamknięta dla ruchu turystycznego. Po ukończeniu biegu zawodnicy schodzą czerwonym szlakiem na Stadion w Sobótce. Depozyt, przebieralnia i toalety znajdują się w budynkach Stadionu.

Nie zezwala się na udział w biegu z kijkami (trekingowymi, nordic walking, narciarskimi itp.)

Dyrektor Biegu

Wiesław Drozdowski