UWAGA! Informacja na temat opłaty startowej.


Opłata startowa w wysokości 35 zł przyjmowana będzie do dnia 22 maja 2016r.( decyduje data wpływu na konto
ŚOKSiR) po tym terminie opłata wynosi 60 zł.- płatna w dniu zawodów.

Pełna informacja dostępna w regulaminie.

 

Komentarze są… niedostępne.